Urusan Mu'min

Sungguh indah nian urusan orang-orang yang beriman, setiap urusannya adalah rahmat baginya.

"Sungguh mengagumkan urusan orang-orang mu'min. Semua hal yang dialaminya adalah baik. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur. Maka hal itu menjadi suatu kebaikan baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar. Maka hal itu menjadi suatu kebaikan baginya. Sifat itu tidak dimiliki siapa pun kecuali oleh seorang mu'min." (HR. Muslim)

"Hai orang-orang mu'min, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (QS.Muhammad:7)

Betapa Allah memudahkan jalan bagi orang yang betul-betul serius meluruskan niat untuk mencari ridha Allah.

Wallahu a'lam.


Laa takhof wa laa tahzan, Innallaha ma'ana :)

0 komentar:

Posting Komentar